Rookie đánh bại Yasuo với Nguyên Xoái Swain
Cho khỏi lướt luôn nè.
Highlight | March 31, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan