[Rift Rivals 2017] Pre-match show | GPL là giải đấu cuồng nhiệt nhất
Chiến thôi nào các bạn ơi!!!
Khác | July 4, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan