[Rank NA] CLG Aphromoo bất tử khi cầm Leona đi hỗ trợ
Công nhận là lực thật!
Cao Thủ | December 28, 2016 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan