[Rank Hàn] Trận đấu toàn sao: Bdd, Peanut, Kramer, Kuro, UmTi, Wraith
Đánh nhau ác liệt thật.
Cao Thủ | November 15, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.