[Rank Brazil] SKT Faker – Lucian vs “Đấng Tối Thượng” Yasuo
Yasuo Brazil ghê quá trời!!!!!
Cao Thủ | May 19, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan