Randomville 45 – Mỗi khi có 2 Viktor trong một trận đấu
Giờ mới biết Cho'Gath bị tiểu đường á...
Hài Hước | May 1, 2017 | By Broken Wings

Tags:  

Video liên quan