Random LoL Moments – Tin tưởng ở đồng đội
Đừng bao giờ rũ bỏ sự tin tưởng dành cho đồng đội.
Hài Hước | May 22, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.

Video liên quan