Random LoL Moments – Lại là Rakan khởi xướng
Xem ra đây là vị tướng có nhiều pha wombocombo nhất thì phải.
Highlight | July 28, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan