Pyke Đường Giữa của Thách Đấu EU chọc sấp mặt Kassadin
Nghe nói Kassadin dạo này khỏe lắm, ai ngờ gặp anh Pyke mất điện
Cao Thủ | October 5, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan