Pyke Đường Giữa của SofM khiến tướng lỗi Irelia cũng phải bó tay
Dạo này lắm người lôi Pyke ra Đường Giữa quá
Cao Thủ | October 11, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan