Pha phòng thủ trụ kiên cường của các thành viên Longzhu
Mất 3 nhà lính và đối phương có Baron, nhưng Longzhu vẫn kiên quyết không đầu hàng.
Highlights Giải Đấu | June 29, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan