Nightblue3 trở lại với thánh phồng Vi Full AD “đấm phát chết luôn”
Cứ Full AD là auto win.
Hài Hước | April 23, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan