Nhật ký phát triển – Liên Minh Huyền Thoại: Mục tiêu sắp tới cho lối chơi
Trưởng nhóm sản xuất lối chơi Safelocked tâm sự về mục tiêu của cả đội cho năm 2018.
Video | January 21, 2018 | By Kaii

Các bài liên quan