Một số địa hình có thể lướt qua với E của Camille
Xem các địa hình nhỏ mà Camille có thể lướt qua với E2 nhé.
Khác | November 26, 2016 | By Broken Wings

Kỹ năng E của Camille cho phép bạn lướt 2 lần.

  • Lần 1 lướt vào tường
  • Lần 2, độ dài của E sẽ gấp đôi nếu bạn lướt vào tướng địch. Ở video này sẽ chỉ cho bạn những địa hình nhỏ có thể lướt mà không phụ thuộc vào mục tiêu nào cả.

Tags:  ,

Video liên quan