Mic check SKT vs Damwon
Faker còn bảo đừng thắng vội mới sợ :v
Highlights Giải Đấu | August 27, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!