LK vs DBL: Trừng phạt hay bị trừng phạt? [Tâm điểm VCS Hè 2019][02.08.2019]
Màn tái đấu đáng mong đợi
Highlights Giải Đấu | July 31, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  , ,