Liệu Garen có thể kháng 100% hiệu ứng ở cấp 1?
Chỉ có anh đẹp zai mới làm được thôi nhé.
Khác | April 26, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan