Lee Sin trở lại trong tay huyền thoại InSec
Vẫn còn vâm lắm.
Highlights Giải Đấu | April 23, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan