LCS NA & EU – Khoảnh khắc đáng chú ý tuần 6
Bạn ấn tượng với tình huống nào nhất?
Highlights Giải Đấu | March 7, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.

Video liên quan