LCK Highlights Tuần 4 – Akali Pentakill!!!
Chị rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi đã xuống núi là phải có Penta.
Highlights Giải Đấu | July 1, 2017 | By Broken Wings

Tags:  

Video liên quan