Lại là thần bài + Vương Miện Shurelya của Faker
Combo vẫn hiệu quả
Video | February 20, 2021 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Các bài liên quan