[Kim Cương NA] Darius? Không phải là đối thủ của Fiora trong tay Darshan
Chém thế này mới gọi là chém chứ...
Cao Thủ | December 23, 2016 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan