[Kim Cương NA] Camille quá mạnh trong tay C9 Impact
Camille đúng là đang rất đáng sợ...
Cao Thủ | January 9, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan