[Kim Cương Hàn] KT Smeb leo hạng với Kled đường trên
Maokai không chịu nổi nhiệt...
Cao Thủ | December 22, 2016 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan