[Kim Cương Hàn] Imp trở lại rank Hàn với tướng tủ Twitch
Xem Imp chơi Twitch thì còn gì bằng.
Cao Thủ | June 22, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan