Khi Faker phải đi Hỗ Trợ với Gragas
Lại còn Hỗ Trợ cho Daxua :v
Cao Thủ | October 2, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan