Khi đánh Baron mà cũng được kích hoạt Nhịp Độ Chết Người
Lỗi liên quan đến Siom nhé
Video | April 13, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Các bài liên quan