Khi C9 cố hết sức đưa Penta cho Sneaky
Chứ không như người anh em robot nào đó lại đi cướp Penta của đồng đội
Highlights Giải Đấu | February 17, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan