Kẻ đi săn Chiến Công Đầu Shaco
Còn ai dễ kiếm Chiến Công Đầu hơn tên hề Shaco không?
Highlight | October 28, 2016 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan