Kayn xuất hiện ở rank Thách đấu châu Âu trong tay MagiFelix vs Corki
Team Corki còn có sự tham gia của Yasuo đường trên
Cao Thủ | July 19, 2017 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan