Kayn vs Yasuo – Quốc tướng mới xuất hiện?
Chẳng nhẽ Yasuo lại bị soán ngôi một cách đơn giản vậy sao?
Highlight | July 2, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan