Karthus quá bá đạo khi cầm Găng Bảo Thạch
Nổ chí mạng cái là bay màu hết
Cao Thủ | October 16, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Video liên quan