Jhin vô đối của Rekkles cũng không thể 1vs9
Team thọt mà vẫn farm ngang thời gian với cả ăn 13 mạng
Cao Thủ | March 18, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan