Jayce trong tay GAM Kiaya cũng rất là tín
Jayce cũng ghê như Zeros đó chứ
Cao Thủ | September 9, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!