Hướng dẫn tham gia sự kiện “Thức tỉnh Tiên Hắc Ám” | Liên Minh Huyền Thoại
Từ 17/04 đến 22/04, hãy vào ngay client sự kiện để tham gia sự kiện "Thức tỉnh Tiên Hắc Ám", rút thẻ và ghép bộ để sở hữu sớm các trang phục Tiên Hắc Ám, cùng những tặng phẩm cực kỳ giá trị nào.
Video | April 18, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Các bài liên quan