[Hoạt Hình] Randomville 40 – Lucian đã đen còn lắm lông
Vẫn là Garen với vai diễn huyền thoại.
Hài Hước | December 2, 2016 | By Broken Wings

Maokai: Geogre, con đâu rồi… tìm tìm… Oh my god, Olaf, ông đã làm gì thế này, ông giết con tôi rồi, đồ thú vật!!!  😥

Olaf: Gì cơ? Ý ông là mấy cái mảnh gỗ này ý hả?  😕

Maokai: “Mấy cái mảnh gỗ” đó là con trai tôi đó  😡 Giờ thì làm sao để giải thích với Zyra đây…

Zyra: Anh yêu, em về rồi nè, anh đã đi đón Geogre chưa?

Maokai: Ma ma?

Video liên quan