Highlights GAM vs TS [VCS 2020 Mùa Hè][12.07.2020][Ván 3]
Cực chất luôn nha
Highlight | July 13, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!