[HighLights] [DBL vs GAM] [Giải Đấu – Thử Thách Tối Thượng]
DBL đánh ván này quá chuẩn chỉ
Highlights Giải Đấu | May 20, 2020 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,