Highlight bậc Thách Đấu của… Cua Kì Cục!
Cua Kì Cục hiền lành không đánh ai, nhưng khi đã cần thể hiện thì trình độ như người chơi bậc Thách Đấu!
Hài Hước | February 10, 2015 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan