Hi im Gosu – Xạ Thủ vẫn bá trong phiên bản 8.11
Ném vẫn bá cháy.
Highlight | June 3, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan