Hi im Gosu – Bắn nát đối thủ với Vayne
Kai'Sa và Vayne bắn tất.
Highlight | September 10, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan