Hi Im Gosu bắn cháy máy với Lucian
Nerf rồi mà bắn vẫn lực thật
Cao Thủ | July 12, 2018 | By Mũ Trắng

Tags:  ,

Video liên quan