Gosu cực ghê nhưng vẫn không gánh nổi team
Kalista phải gồng gánh mà không được
Highlight | March 15, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan