Gỗ Đoàn Phiêu Lưu Ký – Scuttie, chú Cua Kì Cục
Tiếp tục hàng loạt những tình huống vô cùng hài hước về các người chơi bỗng dưng trình độ "Gỗ Đoàn", và video lần này còn có một vị khách đặc biệt, đó là chú Cua Kì Cục Scuttie
Hài Hước | March 16, 2015 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan