Gnar dùng chiêu cuối 2 lần ở dạng khổng lồ
Buff mạnh quá
Highlight | April 21, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan