GAM đại chiến FFQ trong rank thách đấu Việt
So tài cao thấp luôn nè anh em....
Cao Thủ | July 10, 2018 | By Mr Solo

Ở dưới là comment đó ạ....
Tags:  ,