Fire (Faker Zed với Đồng Hồ Cát) VS Ice (xPeke Maokai) Game 3 Highlights
Thanh niên lầy...
Highlights Giải Đấu | December 12, 2016 | By Hunter

Video liên quan