Faker’s Stream – Đụng phải anh Lee Sin hài hước
"Tớ không thích thể loại rừng như tên Xin Zhao, cả tên Lee Sin nữa nhưng mà..."
Hài Hước | May 15, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan