Faker với pha xây tường khó đỡ – Random LoL Moments
Tường của Taliyah không có damg, nhưng đối với Faker thì nó lại là công cụ để thịt người...
Hài Hước | July 4, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan