Faker vẫn bình thản khi có Pentakill cùng Irelia
Căn bản nhẹ nhàng quá nên không vui
Highlight | March 14, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: